Postępowanie w przypadku śmierci bliskiej wam osoby:
*W domu.

Lekarz pogotowia powinien wystawić kartę zgonu lub kartę informacyjną, wtedy z kartą
informacyjną udajemy się do lekarza rodzinnego aby wystawił kartę zgonu.
Należy zabrać ze sobą swój i osoby zmarłej dowód osobisty.

 

*W szpitalu.
Kartę zgonu wystawi lekarz prowadzący w szpitalu. Należy zabrać ze sobą swój i osoby zmarłej
dowód osobisty.

 

*W hospicjum.
Kartę zgonu wystawi lekarz prowadzący w hospicjum.
Należy zabrać ze sobą swój i osoby zmarłej dowód osobisty.

 

*Nieszczęśliwy wypadek - obecność policji/prokuratora.
Sprawą zajmuje się prokuratura, konieczna będzie sekcja zwłok lub też jej odstąpienie.
Udajemy się do prokuratury w celu wydania zezwolenia na odbiór osoby zmarłej z miejsca
gdzie odbyła się sekcja, tam otrzymamy kartę statystyczną - kartę zgonu.

Należy zabrać ze sobą swój i osoby zmarłej dowód osobisty.
Z kartą zgonu (kartą statystyczną), dowodem osobistym osoby zmarłej i współmałżonka - jeśli
jest, swoim dowodem osobistym kierujemy się do urzędu stanu cywilnego
- w miejscowości gdzie nastąpił zgon.

Będą również potrzebne informacje o osobie zmarłej: stan cywilny, data i miejsce zawarcia
związku małżeńskiego, nazwisko rodowe matki osoby zmarłej.
Na podstawie tej dokumentacji uzyskamy 3 egzemplarze aktu zgonu.
Następnie możemy udać się do parafii w celu ustalenia terminu pogrzebu,
na cmentarz w celu wyboru miejsca pochówku i do
firmy pogrzebowej.

 

Oczywiście nasza firma z upoważnienia może zorganizować wszelkie formalności
w imieniu państwa. W każdym z tych przypadków i jakimkolwiek innym,
tylko najbliżsi decydują o wyborze firmy pogrzebowej, niezależnie czy osoba zmarła w szpitalu,
który ma podpisaną umowę z wybraną firmą, czy był to nieszczęśliwy wypadek,
a prokuratura ma podpisaną umowę. 

Za wybraną firmą - zawsze decydują najbliżsi. 
Do Urzędu Stanu Cywilnego zawsze kierujemy się
w miejscu gdzie osoba zmarła -
nie sugerujemy się miejscem zameldowania!!